تماس با ما

برای ارتباط مستقیم با شرکت می توانید از طریق سامانه های ارتباطی زیر اقدام کنید

دفتر ۱ : ارومیه – شیخ تپه کوی 8 ساختمان کیان واحد 321 شماره موبایل : 09146043822
شماره موبایل : 09211303689