تماس با ما

برای ارتباط مستقیم با شرکت می توانید از طریق سامانه های ارتباطی زیر اقدام کنید

دفتر ۱ : ارومیه – خیابان حسنی کوی 4 بم بست دوم از سمت چپتمان کیان واحد 321
  • مدیر تیم سئو : 09018430153 (روناک غریب)
  • مدیر تیم برنامه نویسی وب : 09211303689 (علیرضا قربانی)
  • مدیر تیم برنامه نویسی اپلیکیشن : 09308144474 (رامین جلیلی)
  • مدیر تیم سئو : 09351966447 (امیرحسین قربانی)
  • مدیر تیم فروش : 09104418950 (فرزانه رستمی)